Szukanie pieniędzy na USG dla szpitala

POWIAT OBORNICKI. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach zwrócił się z wnioskiem do rady gminy w Ryczywole o udzielenie wsparcia finansowego na zakup sprzętu i aparatury medycznej. 

Rada gminy podczas minionej sesji, która odbyła się 30 czerwca, wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej w kwocie 10 tys. zł z przeznaczeniem na zakup aparatu ultrasonograficznego dla oddziału ginekologiczno-położniczego. 

Rada upoważniła wójta do zawarcia stosownej umowy pomiędzy gminą Ryczywół a powiatem obornickim w sprawie udzielenia wyżej popisanej pomocy. Gmina dołoży z puli tzw. dochodów własnych. Choć pomoc tej wysokości to kropla w morzu potrzeb dla sprawnego funkcjonowania opuszczonego w ostatnim czasie przez zarząd powiatu szpitala, to jednak dla podatników Ryczywołu ma wartość biblijnego wdowiego grosza. 

Pieniędzy potrzeba więcej a zdobywać je pomaga szpitalowi radny Kazimierz Zieliński. Dociera do przedsiębiorców i organizacji z prośbą o wsparcie dla szpitala. Rozmawiał też z burmistrz Anną Rydzewską. 

Ta po jego wyjściu powiedziała nam – kupiliśmy szpitalowi w ostatnim czasie „ramię C” specjalne łóżka dla ortopedii, więc pomożemy też kupić aparat ultrasonograficzny, skoro nie może ich wesprzeć organ założycielski.

Podobne artykuły