Odnowienie tablicy

ROGOŹNO. Dawny budynek sądu na placu Karola Marcinkowskiego przeżył już swoje dni chwały. Niewielu pamięta, że w tym właśnie, teraz już nieco zaniedbanym budynku, swój testament złożył w 1846 roku dr Karol Marcinkowski, wybitny wielkopolanin, lekarz, społecznik, piewca pracy organicznej. O tym historycznym wydarzeniu przypomina jedynie pamiątkowa tablica wisząca na zewnętrznej ścianie budynku. 1 lipca z inicjatywy kustosz muzeum Małgorzaty Skwisz tablica została odrestaurowana. Nieodpłatnie dokonał tego Arkadiusz Weran. Teraz odnowiona śnieżno biała tabliczka może przypominać o ważnych wydarzeniach historycznych.

Podobne artykuły