Nowy oddział w ryczywolskim przedszkolu

RYCZYWÓŁ. Już w kwietniu dyrektor przedszkola w Ryczywole zgłosiła się do rady gminy w wnioskiem o umożliwienie uruchomienia od września tego roku kolejnego, siódmego oddziału w zarządzanej przez siebie placówce. Do końca roku szkolnego w sześciu oddziałach edukacją przedszkolną objętych było 150 dzieci. W nadchodzącym roku szkolnym zainteresowanie edukacją przedszkolna gminie Ryczywół okazało się bardzo duże. 

W sumie na rok szkolny 2010/2011 złożono 178 wniosków o przyjęcie do przedszkola. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dotyczące dzieci 6-letnich w związku z obowiązkiem rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole i 5-letnich, które mają prawo do edukacji przedszkolnej. W wyniku postępowania rekrutacyjnego przedszkole musiało odmówić zarówno matkom niepracującym, jak i pracującym, które wysyłając swe pociechy do przedszkola mają w kolejce do naboru pierwszeństwo. Decyzją ryczywolskich radnych przedszkole otrzyma środki na uruchomienie kolejnego oddziału, w którym objętych edukacją przedszkolną zostanie 25 dzieci. 

Koszty uruchomienia oddziału, kilkadziesiąt tysięcy złotych,  obejmują wynagrodzenie nauczyciela oraz wyposażenie sali. Remontu wymagają również łazienki, z których korzystają dzieci. Podejmując 30 czerwca podczas sesji uchwałę o przesunięciu na ten cel środków w budżecie gminy, radni wzięli pod uwagę zapotrzebowanie środowiska i znaczenie wychowania przedszkolnego w rozwoju dzieci, o czym doskonale wiedzą rodzice dzielnych przedszkolaczków.  

Podobne artykuły