Zmiany personalne w szpitalu

OBORNIKI. Po tym, jak starosta Gustaw Wańkowicz niefrasobliwie i bezprawnie obsadził zastępcę dyrektora szpitala, musiał go odwołać i zorganizować na to stanowisko konkurs. 

Zebrała się dwunastoosobowa komisja złożona ze specjalistów, związkowców oraz urzędników, aby przejrzeć oferty konkursowe. Wiele pracy nie mieli, ponieważ zgłosiło się tylko dwóch kandydatów. Były dyrektor, który zdążył się już dać poznać z pewnej nadpobudliwości emocjonalnej oraz lekarz z Poznania Zbigniew Niewczas. 

Ten ostatni wygrał konkurs i będzie zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa. Zbigniew Niewczas ma doktorat z nauk medycznych i znaczne doświadczenie w pracy szpitala. 

W tym samym czasie miała też miejsce zmiana na stanowisku przełożonej pielęgniarek. Komisja wybrała Monikę Michałowską. Pani Monika mieszka w Poznaniu, a ostatnio pracowała w sanepidzie.

Podobne artykuły