Z przyrodą

OBORNIKI. W miniony czwartek w bibliotece publicznej odbyło się podsumowanie programu ekologicznego "Z przyrodą za pan brat". W programie wzięło udział  7 grup. Młodzież uczestniczyła w zajęciach i lekcjach związanych z ochroną środowiska,  tworzono mapy dzikich wysypisk, odwiedzono rezerwaty przyrody, oczyszczalnie ścieków oraz organizowano zbiórki materiałów wtórnych. Zorganizowano również akcję sprzątania zielonego szlaku pieszego oraz  konkursy fotograficzny oraz literacki. W konkursie fotograficznym pierwsze miejsce zajął Norbert Naparty z gimnazjum nr 3, natomiast w literackim Marika Dera z gimnazjum nr 1. Najlepiej realizujące program grupy otrzymały nagrody rzeczowe, były to grupa z gimnazjum nr 1 oraz 88 DSH "Róża Wiatrów". Komenda Hufca, która była organizatorem przedsięwzięcia, pozyskała na ten program z urzędu miejskiego w Obornikach dofinansowanie w wysokości 1500 zł.

Podobne artykuły