Duża inwestycja sanitarna

POŁAJEWO. W Połajewie już z daleka widać dwa ogromne zbiorniki wyrównawcze stojące obok budynku stacji uzdatniania wody przy ulicy Szerokiej. Każdy z nich ma kilkanaście metrów wysokości i pojemność 200 metrów sześciennych. Przywieziono je w częściach i na miejscu dopiero zostały za pomocą dźwigu zestawione a następnie zespawane. 

Postawienie zbiorników to tylko część sporej inwestycji, jaką zaplanowano w gminie Połajewo do realizacji latach 2010-2011. Na terenie działki, na której zlokalizowana jest stacja uzdatniania w zlokalizowane ujęcie sięgające źródeł czwartorzędowych, z których pobierana jest krystalicznie czysta woda. Pierwsza studnia o głębokości 173 metrów została oddana do eksploatacji w 1962 roku, zaś druga o głębokości 180 metrów została oddana do eksploatacji w 1971 roku. Teraz przyszedł czas na kapitalny remont nie tylko w Połajewie, ale również w pozostałych miejscowościach gminy. 

W pierwszym etapie, który według planu ma zostać zakończony do końca września 2010 roku, planowana jest modernizacja stacji wodociągowej w samym Połajewie. Wyremontowany zostanie m.in. budynek z częścią technologiczną i socjalną, który od dawna wymagał wymiany okien i drzwi, jak również ocieplenia. W trakcie jest też remont głównej sieci wodociągowej, odbudowa studni głębinowej oraz m.in. remont całej instalacji elektrycznej. W planach prac jest również ogrodzenie terenu oraz wykonanie drogi dojazdowej. 

W etapie pierwszym działań podobne prace zostaną również wkrótce zakończone w stacjach wodociągowych w Tarnówku i Krosinku. W drugim etapie inwestycji, który przewidziano już w roku 2011 powstanie sieć kanalizacji sanitarnych z przyłączami do budynków i przepompowni ścieków Młynkowo-Krosin. 

Warto wspomnieć, że wszelkimi kwestiami dotyczącymi zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę gmina zarządza sama. Po oddaniu do użytku oczyszczalni ścieków w roku 2003 i skanalizowaniu w 2004 roku w 100% Połajewa przyszedł czas na inne miejscowości, jak również na remont całej infrastruktury w gminie. 

Podobne artykuły