Czas na kanalizowanie centrum Obornik

OBORNIKI. W piątek podpisano z firmą z Poznania kolejne dwie umowy w ramach  projektu kanalizowania Obornik, współfinansowanego przez Unię Europejską.  Zakres podpisanych umów można nazwać historycznym, biorąc pod uwagę jego ogromny zakres i znaczny koszt. Ogromna inwestycja zapewni skanalizowanie całej aglomeracji obornickiej ,zapewniając oborniczanom nową jakość życia. 

 Z uwagi na miejsce i technologię prowadzonych robót (technologia bezwykopowa wzdłuż  ulicy Szamotulskiej) są to dwa najtrudniejsze kontrakty. Ze względu na intensywny ruch pojazdów na drodze wojewódzkiej rury będą układane metodą przeciskową, a ich trasa powiedzie przez prywatne posesje. 

Tu warto podkreślić, że inwertor nie miał żadnych problemów z uzyskaniem zgody mieszkańców Szamotulskiej na przejście z kolektorem przez ich działki. Nie wiele łatwiej  będzie w centrum Obornik. Budowniczowie sieci spodziewają się natrafić na wiele przeszkód od nieoznaczonych kabli i rur, po obiekty archeologiczne, które trzeba będzie zarchiwizować. 

Zakres podpisanych umów zawiera budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad dziewięć kilometrów. Kanalizowane będą Piłsudskiego, Kopernika, Młyńska, Garażowa, Mickiewicza, Cmentarna, Leśniaka, Kasztanowa, Kowanowska, Betoniarska, Staszica (część), Obrzycka (część), Szamotulska, Jagiellońska, Nadbrzeżna i Stefanowicza.  Z uwagi na założony harmonogram realizacji projektu jeszcze w tym roku powstanie kanalizacja sanitarna na ulicach Obrzycka, Nadbrzeżna, Szamotulska, Betoniarska i Kowanowska. Prace na pozostałych ulicach będą prowadzone sukcesywnie, a całość prac zakończy się w pierwszej połowie 2012 roku. 

Po tym czasie gmina Oborniki będzie należała do nielicznych w Polsce niemal całkowicie skanalizowanych. Prace ruszą już niebawem a władze Obornik nalegały, aby je rozpocząć od ulicy Nadbrzeżnej. Tam bowiem jest planowana przebudowa związana z tworzeniem nadrzecznej promenady. 

W toku prac w centrum Obornik mogą powstawać pewne trudności komunikacyjne. Dlatego za wszelkie utrudnienia związane z prowadzeniem budowy inwestor – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach wraz z firmą wykonawczą już z góry przepraszają.

Podobne artykuły