Jaworski kandydatem na burmistrza Rogoźna

ROGOŹNO. Pod koniec sesji rady miejskiej Kazimierz Lis zwrócił się do kolegów o zbadanie działalności Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych, o którym było głośno na spotkaniu w kwietniu. Powiedział, że nie wie, za co zespół odpowiada, a biorąc pod uwagę skargi nauczycieli należy go sprawdzić. Jego wypowiedź  nawiązywała do zwrócenia miliona złotych z pieniędzy przeznaczonych na płace dla nauczycieli, a które według radnych mogły się przydać w 2009 roku do zaciągnięcia mniejszego kredytu przez gminne.  

Trzeba jednak wziąć pod uwagę bardziej prawdopodobną ewentualność. Możliwym powodem frustracji radnych jest fakt, że oddane pieniądze zostaną przeznaczone na zmniejszenie deficytu gminy, do czego nie doszłoby prawdopodobnie, gdyby wcześniej znalazły się w rękach rogozińskiej maszynki politycznej. Jeżeli dodatkowy milion złotych został ujęty w budżecie na rok 2010, mógłby stać się narzędziem do mielenia kiełbasy wyborczej poprzez budowę chodników, dróg lub nowych placówek. Jest to realistyczne przypuszczenie, biorąc pod uwagę zbliżające się wybory.

Podczas obrad samorządowcy wyrazili swoją dezaprobatę w ostrych słowach, które najbardziej podkreśla wypowiedź radnego Zbigniewa Nowaka. Zasugerował podanie się do dymisji kierownika ZEAPO  Wiktora Jaworskiego. Wypowiedź Lisa podkreśliła ostrą krytykę radnych w stosunku do dyrektora. 

Jednak pieniądze nie muszą być jedynym powodem ataków radnych. Niedaleki termin wyborów samorządowych mobilizuje chętnych na stanowisko burmistrza Rogoźna  do wyeliminowania konkurencji. Z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że takowym kandydatem może być radny pierwszej kadencji, a obecnie dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski.

Jawroski zasiadał przez 20 lat na wielu stanowiskach w strukturze samorządowej gminy. Jest doświadczonym a zarazem niebezpiecznym dla konkurencji kandydatem. W ostatnim czasie poziom wypowiedzi i kultury dyskusji na rogozińskich sesjach spada, czego dowodzą nasze niemal cotygodniowe sprawozdania z kłótni, do których tam dochodzi. Jaworski często lubi przypominać o kulturze, która panowała za czasów pierwszych samorządowców, kiedy burzliwe dyskusje prowadzone przez dr Teskę z SLD i dr Kaczmarka z AWS, były prowadzone elokwentnie i merytorycznie. Równie często lubi przypominać, że należy podnieść poziom merytoryczny i promować kulturalne zachowania podczas posiedzeń rady miejskiej. Start w wyborach rozumie jako próbę zmiany dotychczasowych zachowań.

Pytany przez nas Wiktor Jaworski, czy prawdą są informacje o jego kandydowaniu na urząd burmistrza Rogoźna, stwierdził że nie potwierdza, ani nie zaprzecza.

Podobne artykuły