Jubileusz ryczywoskiego proboszcza

RYCZYWÓŁ. W niedzielę 23 maja o godz. 16.00 ryczywolscy parafianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości licznie zebrali się w kościele pw. św. Mikołaja w Ryczywole, by wspólnie świętować Jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich miejscowego proboszcza. 

Ks. Ryszard Kałużny jest proboszczem w Ryczywole od lipca 2004 roku. Przedtem pełnił posługę kapłańską i był proboszczem w innych miejscowościach Wielkopolski, a poprzednią jego parafią  było Bolechowo. 

Parafianie lubią swojego pasterza, czemu dali wyraz podczas sobotniej Eucharystii. Po odświętnej mszy przyszedł czas na życzenia. A tych było wiele, tak jak wielu było ludzi, chętnych życzyć czcigodnemu jubilatowi kolejnych lat owocnej pracy duszpasterskiej. 

Życzenia złożyli przedstawiciele szkół, zakładów pracy, lokalnego samorządu, stowarzyszeń i akcji katolickich, wśród winszujących Jubilatowi nie zabrakło dzieci i młodzieży. W kościele rozbrzmiało szczere sto lat. 

Proboszcz Kałużny z wrodzoną skromnością podsumował te życzenia następująco: chciałbym choć w części być taki, jak w tych życzeniach. W swojej modlitwie oraz podziękowaniach zawierzył swój dalszy los Panu Bogu, od którego planów wszystko zależy. Podkreślił również, że doświadczenie i przeżyte lata uczą człowieka pokory i czynią go mądrzejszym.

Podobne artykuły