Sekcja książki mówionej

ROGOŹNO. W miniony czwartek w bibliotece miejskiej zebrała się sekcja książki mówionej, zorganizowana przez bibliotekę i rogozińską sekcję Polskiego Związku Niewidomych. 

Zakupili oni placówce w Rogoźnie kilka tysięcy książek mówionych w formie elektronicznej, często nazywanych audio-bookami. Cena kupna jednej książki w zapisie cyfrowym jest porównywalna z ceną jej w formie czysto literackiej. Ta forma ma służyć osobom niewidomym, dzieciom nieumiejącym jeszcze czytać, osobom z dysleksją i powyżej 70-roku życia. 

Biblioteka nie zakupiła jeszcze czytaków, specjalnych urządzeń skonstruowanych specjalnie do odczytu tego typu plików. Na otwarcie sekcji przyszły nie tylko osoby z PZN, ale również dyrektor domu kultury Marek Galczewski, burmistrz Bogusław Janus, radny Zdzisław Hinz, którzy wysłuchali między innymi słów Marka Lemańskiego o potrzebie tego typu urządzeń.

Podobne artykuły