Egzamin radnego

OBORNIKI. Miniona sesja rady miejskiej była dla radnych swoistym sprawdzianem postawy obywatelskiej i ludzkiej. Pokazem tego, na ile potrafią w momencie żałoby narodowej wznieść się ponad dawne waśnie polityczne i w zgodzie tworzyć to, do czego powołało ich społeczeństwo. 

Egzaminu nie zdali niestety radni Żółć i radna Liczak. Zdecydowanie najlepiej „zaliczył” go Artur Michalak. Radny podziękował przewodniczącemu Andrzejowi Ilskiemu za wspólną pracę w komisji rewizyjnej. Obaj w niej zasiadają, a są radnymi z przeciwnych obozów politycznych. Artur Michalak oświadczył, że jego wkład z pracę komisji był przyjmowany z należną powagą, sama praca układała się rzeczowo i harmonijnie. Słowa Michalaka zostały przyjęte przez zdecydowaną większość radnych z wielkim zadowoleniem.     

Podobne artykuły