Z funduszu sołeckiego

RYCZYWÓŁ. Podczas sesji rady gminy zapadła decyzja o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2011. Środki z funduszu sołeckiego są przydzielane każdemu sołectwu w zależności od liczby mieszkańców z przeznaczeniem na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Potrzeb jest wiele, nie na wszystko w danym roku pieniądze z funduszu sołeckiego wystarczą. 

Wiemy natomiast jak fundusz sołecki wyodrębniony z budżetu gminy rok temu jest podzielony między poszczególne sołectwa w roku 2010. W tym roku sołectwo Radom otrzymało z funduszu sołeckiego 10 tys. zł. z przeznaczeniem na: zakup szlaki do remontu dróg oraz jej transport, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz zakup strojów sportowych. 

Na wydatki sołectwa Dąbrówka Ludomska: zakup i transport szlaki, wyposażenie świetlicy wiejskiej i usługi transportowe przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 8 tys. 800 zł. 

W Skrzetuszu 12 tys. 838 zł. otrzymane z funduszu zostaną przeznaczone na równanie dróg gruntowych i wymianę okien w remizo-świetlicy, zaś w Łopiszewie na zakup szlaki do remontu dróg gruntowych i profilowanie dróg równiarką pójdzie 9 tys. 600 zł. 

Do końca 2010 roku również sołectwo Zawady skorzysta z pieniędzy wyodrębnionych w budżecie na fundusz sołecki. Kwota 7 tys. 496 zł. zostanie tu przeznaczona na równanie dróg i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. 

W Wiardunkach w ramach funduszu zaplanowano zakup wyposażenia świetlico-remizy, jej remont, ścinkę poboczy przy drodze gminnej oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci, a wszystkie zadania opiewają na kwotę 14 tys. zł. Sołectwo Ninino wyda w tym roku 10 tys. 863 zł. z funduszu na prace remontowo-porządkowe przy remizie OSP, a Tłukawy 11 tys. 648 zł. na prace remontowe w świetlicy wiejskiej. 

W Gościejewku zakupione zostaną materiały oraz usługi związane z remontem w świetlicy wiejskiej na kwotę 6 tys. 576 zł, natomiast w Lipie 20 tys. 828 zł pochodzących z funduszu sołeckiego przeznaczone zostanie na prace remontowo-porządkowe przy świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do niej. 

Nieco mniej, bo 20 tys. trafi do Gorzewa. Sołectwo wsi przeznaczy te fundusze na zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia świetlicy. 

Najwięcej, bo po 22 tys. 444 zł. otrzymają największe sołectwa gminy: Ludomy i Ryczywół. W Ludomach kwota ta będzie wydatkowana na opracowanie założeń projektowych rozbudowy remizy OSP, zaś w Ryczywole pieniądze przeznaczone zostaną na poprawę warunków selektywnej zbiórki odpadów.

Podobne artykuły