Czytaki ze środków PEFRON-u

OBORNIKI. Z początkiem kwietnia wystartowała kolejna edycja programu „Komputer dla Homera” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to jeden z programów realizowanych przez Fundusz adresowanych do tych właśnie osób. Program „Komputer dla Homera” umożliwia dofinansowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu specjalistycznego dla osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym (I lub II grupa inwalidzka) stopniu niepełnosprawności ze względu na narząd wzroku. Ubiegający się o dofinansowanie muszą aktualnie pobierać naukę, pracować lub co najmniej od sześciu miesięcy poszukiwać pracy. 

Dzieci do szesnastego roku życia, aby skorzystać z programu, muszą mieć orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wadę wzroku. Odstępem od tych uwarunkowań jest zakup urządzeń lektorskich do odtwarzania książek mówionych np. czytak. Osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wzrokowej nie muszą pobierać nauki, pracować i nie muszą spełniać kryterium wieku, by ubiegać się o dofinansowanie do tego sprzętu. Udział własny wnioskodawcy jest niewielki i zależy od przychodowości, i nie przekracza 100 zł. 

Dzisiaj mamy dostęp do książki mówionej w Bibliotece Publicznej w Obornikach, a po 15 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Rogoźnie zostanie uruchomiona sekcja książki mówionej. W przeciwieństwie do obornickiej biblioteki, w Rogoźnie nie będzie czytaków, tak więc książka adresowana będzie do posiadaczy tych urządzeń. Warto więc, by miłośnicy książek do końca kwietnia złożyli swój wniosek w Oddziale PEFRON-u w Poznaniu przy ulicy Lindego 4. Tam też można uzyskać pełne informacje o programie, pobrać wnioski, które znajdują się też na internetowej stronie PEFRON-u. 

Osoby, które nie mają możliwości skorzystania z programu, a z innych przyczyn mają trudności w czytaniu, mogą skorzystać z programu likwidacji barier w komunikowaniu. Program ten prowadzony jest w Obornikach przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wymagany wkład to 20% wartości sprzętu tj. około 300 zł. Obornickie przedsięwzięcie z książką mówioną udało się. Od maja ubiegłego roku do marca roku bieżącego w sekcji zarejestrowanych było 20 czytelników, którzy przeczytali 464 książki.

Podobne artykuły