Radio Szatana

OBORNIKI, KOWANÓWKO. Po ujawnieniu przez nas bulwersującego faktu, iż radna wsi Kowanówko nie popiera budowy we własnej wsi pięciu nowych dróg, Anna Dziarmaga starała się wyjaśnić paru osobom swoje stanowisko. Na nasz artykuł skarżyła się podczas ostatniej sesji rady miejskiej: szkaluje mnie redaktor, a ma większą siłę zła, bo ma gazetę. Szkalowanie to radio Szatana, a z Szatanem trudno jest walczyć. 

W irytację mogło radną wprowadzić to, że jej brak poparcia dla rozwoju Kowanówka niczego złego nie spowodował. Trwa gruntowna przebudowa ulic Przyjaciół Dzieci, Jeżynowej i Poziomkowej. Niebawem rusza prace na kolejnych drogach. Jeszcze w tym roku zostanie skanalizowana ostatnia cześć wsi, by i tam można było utwardzić drogi. To nie Szatan, lecz polityka i to źle pojęta, mogła się stać hamulcowym ważnych inwestycji.

Podobne artykuły