Jubileuszowa zbiórka żywności

GMINA OBORNIKI. W gminie Oborniki zakończyła się jubileuszowa XX świąteczna zbiórka żywności. Ta społeczna akcja przeprowadzana jest dwa razy do roku wspólnie z Wielkopolskim Bankiem Żywności już od 2000 roku. Tylko dzięki hojności mieszkańców wszystkie produkty trafią, jeszcze przed świętami wielkanocnymi  do 111 najbardziej potrzebujących rodzin. 

W sześćdziesięciu sklepach oznaczonych plakatami zebrano 660 kg żywności. Dla porównania w zeszłym roku w wielkanocnej zbiórce mieszkańcy przekazali 466 kg żywności, z czego przygotowano 80 paczek. Organizatorami zbiórki byli Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach, Komenda Hufca ZHP, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Gminne Stowarzyszenie Handlu i Usług oraz Biuro Promocji, Przedsiębiorczości i Obsługi Mieszkańców. Akcję swoim patronatem objęła burmistrz Anna Rydzewska.

Podobne artykuły