Rocznica katyńska

BUDZISZEWKO. Z okazji 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, uczniowie klas V-VI ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Budziszewku przygotowali pod kierunkiem D. Fundamenskiej apel upamiętniający tragiczne wydarzenia z 1940 roku.

Przybliżyli wszystkim datę 17 września 1939 roku, gdzie na mocy tajnego porozumienia pomiędzy Niemcami a Sowiecką Rosją, wschodnie tereny Polski zostały opanowane przez Armię Czerwoną. Wzięci do niewoli polscy oficerowie zostali zamordowani wiosną 1940 roku w lesie katyńskim oraz w katowniach NKWD w Smoleńsku, Twerze i Charkowie. Uwieńczeniem tego dnia była projekcja filmu „Katyń” oraz gazetka tematyczna. Uczniowie zapalili również znicze na grobie pomordowanych w czasie II wojny światowej na terenie Budziszewka, a chwilą ciszy uczczono ich pamięć.

Podobne artykuły