Prosto z Bąblina

BĄBLIN. W Bąblinie odbyło się kolejne wiejskie zebranie. Sołtys Stanisław Pakuła przedstawił mieszkańcom sposób rozdysponowania sołeckiego funduszu i został skwitowany bez głosów sprzeciwu. Pan Stanisław przedstawił też plan wydatków na rok bieżący. 

Pytania od zgromadzonych dotyczyły głównie dróg. Mieszkańcy Bąblina chcieliby spowolnienia ruchu na drodze przez wieś i przejścia dla pieszych. Pytali o plac przy remizie i o oświetlenie. 

Bąblin liczy sobie 185 mieszkańców i jest wsią prężną. Niedawno obchodzono w nim bardzo uroczyście dzień kobiet. Przybyło wiele pań, by bawić się wspólnie a organizatorzy ze Stanisławem Pakułą i radną Renatą Małyszek zadbali o stół i doskonały nastrój. 

O „swoich" mieszkańcach sołtys zawsze mówi: to bardzo pracowici ludzie, chętni do każdej pomocy. Przykładem tego mogła być zorganizowana w Bąblinie akcja odśnieżania w której uczestniczyła grupa najbardziej zaangażowanych mieszkańców wsi.

Podobne artykuły