Pożyczkana oczyszczalnię

RYCZYWÓŁ. W sprawozdaniu komisji rewizyjnej z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, niezbędnym dla udzielenia wójtowi absolutorium, można było m.in. przeczytać, że w minionym roku gmina nie zaciągnęła kredytów ani pożyczek. Sytuacja ta w tym roku ulegnie zmianie, albowiem na ostatniej sesji ryczywolscy radni podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Pożyczka wysokości 1 mln 800 tys zł przeznaczona zostanie na drugi etap modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ryczywole. Będzie realizowana w dwóch transzach. Pierwszą wysokości 800 zł gmina otrzyma w 2010 roku, pozostały milion w roku 2011. Gmina pożyczkę spłacać będzie przez 7 lat. Rada zobowiązała się zabezpieczyć w budżecie na lata 2011-2017 środki na spłatę pożyczki wraz z odsetkami. Spłata będzie przeznaczana z dochodów własnych  Ryczywołu w kolejnych latach.      

Podobne artykuły