O finansowaniu ryczywolskiej kultury

RYCZYWÓŁ. Jedna z uchwał podjęta przez radnych gminy podczas na sesji rady gminy dotyczyła przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2009 rok. Na sesji obecny był dyrektor Tomasz Barański, który opowiadał radnym o działalności merytorycznej instytucji przez siebie zarządzanej. W minionym roku dotacja na kulturę w gminie wyniosła ponad 180 tys. złotych, na bibliotekę przeznaczono ze środków publicznych prawie 137 tys. Za pieniądze z budżetu zakupiono materiały i wyposażenie GOK-u na kwotę 39 tys. zł oraz wykonano remonty za ponad 21 tys. zł. Wykonano też opracowanie projektu przebudowy i remontu GOK-u na 15 tys. GOK wzbogacił się również o komputer i kserokopiarkę. W bibliotece przybyło książek za niemal 9 tys. zł. Pieniądze poszły również na prowadzenie orkiestry dętej i kapeli podwórkowej. 

Wśród działań merytorycznych podejmowanych przez placówki w minionym roku należy wymienić koncert chóru „Poznańskie Słowiki”, który był jedną z droższych, ale również ambitniejszych inicjatyw kulturalnych. Sporo kosztowały też Dni Ryczywołu oraz koncert Andrzeja Rosiewicza. Z pieniędzy podatników zorganizowano również dożynki gminne, koncert artystów Filharmonii Poznańskiej, dzień kobiet, przedstawienia i programy rozrywkowe dla dzieci i zabawę z okazji świat majowych. W bibliotece zorganizowano w zeszłym roku trzy spotkania autorskie. 

Podobne artykuły