Plan odnowy Skrzetusza

RYCZYWÓŁ. Radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu odnowy Skrzetusza. Jest on niezbędny jako załącznik do wniosku o pozyskanie środków unijnych. Skrzetusz jest niewielką wsią, zamieszkuje ją 365 mieszkańców. Jednak wieś jest szczególna z uwagi na dużą liczbę osób w wieku produkcyjnym, aż 67%. To stanowi o sile miejscowości, podobnie jak dobrze rozwinięta rolnictwo i dobra lokalizacja.

Do zadań, które miałyby być zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy jeszcze w tym roku, należy wykonanie elewacji remizy OSP. Do końca 2011 roku zostanie przeprowadzona wymiana kanalizacji deszczowej i położenie nowych nawierzchni na drodze Skrzetusz-Igrzyna, a w latach 2011-2014 oświetlenie uliczne w kierunku byłego SKR. W latach 2014-2016 budowa boiska, zaś planowane na lata 2010-2013 wykonanie placu zabaw będzie finansowane z programu Leader. Z pomocą funduszy unijnych gmina planuje remont i wyposażenie świetlicy, a w latach 2018-2020  budowę kanalizacji ściekowej.

Podobne artykuły