Lech reaktywacja

OBORNIKI. Od kilku lat rozwija się wśród oborniczan pasja biegania. Zawodnicy uczestniczą w wielu ogólnopolskich biegach poczynając od tych krótkich, a na maratonach, ultramaratonach oraz biegach od zmierzchu do świtu kończąc. Od dłuższego już czasu biegacze z Obornik rozmawiali o możliwości powołania do życia jakiegoś stowarzyszenia, dzięki któremu będą mogli pozyskiwać środki na trenerów, czy wpisowe na różne imprezy biegowe. 

Kilka tygodni temu Tomasz Wosicki dowiedział się o istniejącym już prawnie od lat osiemdziesiątych Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Lech w Obornikach. Dowiedziawszy się tego, kto tworzy jego zarząd, dotarł do działaczy. Ci bardzo się ucieszyli, bowiem chcieli podjąć uchwałę o zawieszeniu działalności Towarzystwa. 

Na szczęście tak się nie stało, a wspólne rozmowy doprowadziły do walnego zebrania, które odbyło się 12 marca w bibliotece. Ustępujący zarząd w składzie prezes Władysław Sajna, zastępcy Grzegorz Jankowiak i Jan Kalicki oraz Roman Weber i Marek Kulmiński, zapoznali zebranych z dotychczasową działalnością TKKF-u. 

W skład nowo wybranego zarządu wchodzą Zenon Talar – prezes, Marcin Skawiński – sekretarz, Marek Kulmiński nadal skarbnik, Tomasz Wosicki i Krzysztof Nowacki. W skład komisji rewizyjnej wchodzą Jarosław Troszczyński, Adam Kowalczuk i Jarosław Kuc.

Podobne artykuły