Alkoholowy problem w Ryczywole

RYCZYWÓŁ. Podczas ostatniej sesji rady gminy, kierownik GOPS-u Elżbieta Gawrońska przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za rok 2009.   Z porad, konsultacji i rozmów motywujących skorzystało w sumie 85 osób, badaniom oraz ocenom psychologicznym poddały się 43 osoby, zaś z terapii psychologicznej skorzystało ogółem 18 osób podczas 57 spotkań. Wpłynęło 18 wniosków o podjęcie działań związanych z leczeniem odwykowym, w tym jeden wniosek o podjęcie leczenia kobiety. 

Komisja skierowała 5 wniosków o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego do prokuratury w związku z nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy w rodzinie. U kilku osób został zastosowany nadzór kuratora i zobowiązano je do leczenia ambulatoryjnego. W sumie na realizację programu wydano w roku ubiegłym ponad 71 tysięcy złotych.   

Podobne artykuły