Myśliwi przed komisją

DĄBRÓWKA LEŚNA. W siedzibie Nadleśnictwa  Oborniki odbyła się ocena prawidłowości odstrzału samców jeleni i danieli pozyskanych w sezonie łowieckim 2009/2010.  Jak co roku, myśliwi z uprawnieniami selekcjonerskimi, którzy ustrzelili byka jelenia lub daniela zobowiązani byli przedstawić wypreparowane poroża wraz z żuchwą przed komisją, w skład której weszli miedzy innymi prof. Lesław Łabędzki, nadleśniczy Kwiryn Naparty oraz Piotr Winkowski.  Podczas kilkugodzinnej pracy, wnikliwie oceniano trofea pozyskane przez obornickich myśliwych. Myśliwi za cel gospodarki łowieckiej stawiają sobie dochowanie się osobników najsilniejszych, o najpotężniejszych porożach. Aby to osiągnąć należy sterować populacją w ten sposób, aby osobniki słabe, chore i rozwijające się poniżej przeciętnej były systematycznie usuwane, a do dalszej hodowli przeznaczać tylko najsilniejsze i rokujące nadzieję na to, iż w przyszłości będą posiadały największe oraz najcięższe poroża, które są szczególnie cennym trofeum dla każdego myśliwego. 

Po analizie wyników  można dojść do wniosku, że oborniccy myśliwi w bardzo dobry sposób prowadzą gospodarkę łowiecką, ponieważ przyznawano im przeważnie „zielone punkty”, świadczące o prawidłowo prowadzonej selekcji. Niestety, przyznano również kilka „punktów czerwonych” za nieprawidłowe odstrzały. Na szczęście nie było tzw. „podwójnych punktów czerwonych” za dokonanie nagannego odstrzału.  

Zwieńczeniem prawidłowo prowadzonej selekcji jest odstrzał byków łownych czyli takich, które kulminację rozwoju już dawno mają za sobą, ale wciąż „nakładają” okazałe poroża. Według Sławomira Paprzyckiego  w tym sezonie szczęście pozyskania łownych byków przypadło dwóm myśliwym: Bartoszowi Piaseckiemu, młodemu myśliwemu z koła łowieckiego „Jeleń”, który pozyskał srebrno-medalowego byka o masie poroża 9,1 kg. Wiek byka oceniono na 13 lat. Drugi myśliwy to  Piotr Winkowski z koła łowieckiego „Bóbr”, który pozyskał brązowo – medalowego byka.

Podobne artykuły