Dobrzy ludzie o pięknych sercach

GMINA OBORNIKI. Ilekroć zbliżają się święta, tylekroć wspominamy Akcję Katolicką przy parafii św Józefa. Członkowie Akcji działają przez cały rok, jednak w okresach przedświątecznych efekty ich działań są najbardziej namacalne. Tym razem było to aż 220 sutych paczek żywnościowych, przygotowanych dla najbiedniejszych, samotnych i chorych parafian. Udało się je skompletować dzięki wsparciu sponsorów i zbiórce pieniężnej. 

W minioną sobotę od samego rana ponad 30-osobowa grupa segregowała je według adresów i rozwoziła po Obornikach, Kowanowie i Kowanówku. Przed wyjazdem odmówili krótką modlitwę wraz ze swym proboszczem ks. Rafałem Banaszakiem. Ryszard Wołoszyn prosił zauważyć, że wśród członków Akcji Katolickiej znaczną grupę tworzy młodzież. Zgodził się z twierdzeniem, iż dobrze jest, gdy młodzi ludzie nie kryją swej wrażliwości na potrzeby bliźnich, którym trudniej niż innym jest iść przez życie. 

Nie można przecenić działalności osób z Akcji Katolickiej i trudno ich nie podziwiać. Oni sami prosili nas, aby pięknie podziękować darczyńcom, za ich hojność i wielkie serce. Czynimy to z ogromną radością.

Podobne artykuły