Wolne miejsca w przedszkolach?

OBORNIKI. Nasz czytelnik z Obornik pyta, czy zostaną od września zamknięte zarówno przedszkole jego wnuka przy SP 2, jak i przedszkole przy SP 4, bo słyszał takie informacje. Pytanie przekazaliśmy zastępcy burmistrza odpowiedzialnemu za oświatę Henrykowi Łukaszewskiemu. Ten odparł: nie mam takich planów. Wszelkie decyzje o likwidacji lub tworzeniu przedszkola podejmujemy po głębokiej analizie potrzeb. Do tej chwili nie mam żadnych informacji na temat nadmiaru miejsc w istniejących przedszkolach. Jedynie w placówce przy ulicy Młyńskiej jest wolnych niewiele ponad 10 miejsc. 

Łukaszewski ma świadomość, że powstają w mieście dwa nowe przedszkola prywatne, ale jednocześnie przybywa dzieci i nic na razie nie wskazuje na to, aby Obornikom groził nadmiar wolnych miejsc w przedszkolach. 

Podobne artykuły