W walce z azbestem

GMINA RYCZYWÓŁ. Kolejny już rok gmina będzie współpracowała z powiatem obornickim w realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Na ten cel radni rady przekazali 20 tys. zł. Ustawa o ochronie środowiska nakłada obowiązek utylizacji materiałów zawierających azbest, w tym w większości pokryć dachowych z tzw. eternitu (w takiej postaci azbestu w gospodarstwach domowych jest najwięcej) do końca 2032 roku. Ci, którzy chcieliby usunąć wyroby azbestowe z obiektów znajdujących się na terenie swoich nieruchomości, o szczegółach dofinansowania operacji muszą dowiadywać się w urzędzie gminy lub starostwie.

Podobne artykuły