Zarzucają prezes Marii Pilarskiej złamanie prawa

OBORNIKI. Od władz miasta otrzymaliśmy informację, że według ich oceny prezes Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Maria Pilarska złamała prawo. Nim do tego doszło, jeden z obornickich przedsiębiorców pokazał nam umowę najmu, której brzmienie rozpoczynało się od słów: „Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem działki wraz z pomieszczeniami przy ulicy Garażowej…”. Dalej następował dokładny adres, a na końcu podpis prezes Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Marii Pilarskiej i jeszcze dwóch innych osób z tejże Spółdzielni. 

Według władz miasta jest to świadome potwierdzenie nieprawdy, bowiem Spółdzielnia Mieszkaniowa nie jest, ani nigdy nie była, właścicielem wspominanych pomieszczeń oraz działki przy ulicy Garażowej. Pilarska wcześniej czyniła bezskuteczne starania o pozyskanie owej działki od gminy Oborniki.  Ze wspomnianej umowy najmu wynika, że najemca płacił Spółdzielni Mieszkaniowej aż 2868,85 złotych miesięcznie netto – od 1 października 2007 do lata 2009, gdy umowę zerwano. W tym czasie Spółdzielnia pobrała za najem terenu i obiektu, należącego według orzeczeń sądów do gminy Oborniki, ponad 77 tysięcy złotych.  

Już wiemy, że sprawa znajdzie swój finał w prokuraturze, a potem zapewne w sądzie. Gminni urzędnicy, powziąwszy informację o potwierdzeniu nieprawdy, mają obowiązek swoje podejrzenie zgłosić organom ścigania. Jak dowiedzieliśmy się w urzędzie miejskim, władze Obornik mają zamiar oprócz tego wystąpić do Spółdzielni o dobrowolny zwrot nienależnych pieniędzy. Jeśli będzie to bezskuteczne, wystąpią na drogę sądową. Podobne kroki zamierza poczynić wprowadzony w błąd i – jak twierdzi – „wyzyskany” przedsiębiorca. 

Co grozi Marii Pilarskiej, jeżeli potwierdzą się zarzuty o potwierdzenie nieprawdy we wspomnianym dokumencie? Kodeks Karny mówi „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”  

Podobne artykuły