Rocznicowo

OBORNIKI. 24 lutego dyskusyjny klub książki działający przy bibliotece publicznej  obchodził trzecią rocznicę swojego istnienia. Spotkania klubu odbywają się raz w miesiącu, zazwyczaj w ostatnią środę. Przez te trzy lata klubowiczki przeczytały wiele ciekawych książek, nad którymi często burzliwie dyskutowały. Mimo że wszystkie lektury były interesujące, to rzadko się zdarzała pełna zgodności pozytywna ocena. 

Jedną z takich właśnie książek był omówiony na styczniowym spotkaniu „Przedział dla pań” hinduskiej pisarki Anity Nair. Ponieważ wzbudził on ogromne zainteresowanie egzotyką związaną z opisanymi tam tradycjami i strojami, klubowiczki postanowiły, że w tym roku „urodziny” klubu będą odbywać się pod hasłem „wieczór hinduski”. Każda z uczestniczek miała jakiś symbol, nie zabrakło również tradycyjnych strojów: salwar, kameez, dupatta.

Podobne artykuły