Pobór po nowemu: pierwsze cztery kobiety z Obornik do wojska

OBORNIKI. 9 lutego do 1 marca w sali sesyjnej starostwa odbywa się kwalifikacja wojskowa, organizowana przez wydział spraw obywatelskich i zdrowia. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej są badane przez powiatową komisję lekarską, a wynikiem jest założenie ewidencji tym obywatelom, którzy w razie wojny lub kryzysu mogą być powołani do wojska.

Jest to instytucja, która zastąpiła dawny pobór młodych mężczyzn. Teraz do kwalifikacji muszą stawić się po raz pierwszy mężczyźni, którzy kończą w tym roku 19 lat oraz starsi – do 24 roku życia, którzy do tej pory z jakichś powodów nie dopełnili tego obowiązku a także, co jest absolutna nowością,  kobiety urodzone w latach 1986 – 1991, które są absolwentkami lub pobierają naukę na ostatnim roku w szkołach o kierunkach medycznych, weterynaryjnych i psychologicznych. 

W tym roku w powiecie obornickim wezwaniu do kwalifikacji wojskowej około 500 osób, w tym cztery kobiety. Spośród wezwanych mężczyzn czterech wybiera się do szkoły oficerskiej, pięciu do korpusu szeregowych zawodowych, a jedna do szkoły podoficerskiej.

Podobne artykuły