Obwodnica pilnie potrzebna

OBORNIKI.  W poprzednim numerze pisaliśmy o działaniach podjętych w sprawie budowy obwodnicy Obornik przez tzw. most wroniecki. Jest ona o tyle pilna, że skanalizowałaby ruch z Czarnkowa czy Wałcza do Poznania, a po drugie, można by wykorzystać pieniądze przeznaczone na remont wiaduktu przy ul. 11 Listopada. Jego homologacja się kończy i za rok potrzebny będzie remont. Zarząd Dróg i Autostrad ma na ten cel 2,5 mln złotych. Wolałby wiadukt rozebrać, a wspomnianą kwotę dołożyć do ronda planowanego obok wiaduktu przy ulicy Kowanowskiej. Jeśli nie zapadnie decyzja o przystąpieniu marszałka do budowy obwodnicy północnej, to rondo nie będzie potrzebne i środki pójdą na remont wiaduktu. Wtedy plan budowy obwodnicy trzeba będzie odłożyć na co najmniej kilka lat na bok, a tego chciała by uniknąć burmistrz Anna Rydzewska. 

Podczas ubiegłotygodniowej sesji sejmiku województwa Tomasz Szrama złożył wreszcie oficjalną interpelację w sprawie budowy obwodnicy. – Odpowiedzi na moją interpelację udzielił wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Przyznał, że szanse na budowę obwodnicy w najbliższym czasie są niewielkie. W związku z tym następnego dnia spotkałem się z wicemarszałkiem Wojtasiakiem w sprawie ustalenia harmonogramu dalszych działań w monitorowaniu zapisów inwestycyjnych – powiedział nam Szrama. Obiecał też podczas każdej sesji interpelować w sprawie obwodnicy. Pomaga mu w staraniach o jej realizację kolega z PSL Jerzy Kado. Działa też burmistrz  Rydzewska. Na poniedziałek zaprosiła do siebie na naradę osoby zainteresowane sprawą tej potrzebnej pilnie inwestycji.  

Podobne artykuły