Radny Ilski radzi

OBORNIKI. Każdą z sesji rady miejskiej poprzedzają posiedzenia komisji problemowych. Są podczas tych posiedzeń omawiane szczegółowo sprawy, które mają być potem przedmiotem obrad wszystkich podczas sesji i tam głosowane. Tak się też dzieje. 

Radni z komisji oświaty zachowują się jednak inaczej. Podczas obrad wszystkich radnych zajmują się roztrząsaniem tego, co inni radni już dawno omówili, zrozumieli i odrzucili bądź przyjęli. Zamiast przedyskutować różne szczegółowe problemy podczas obrad komisji, drobiazgowo analizują je na sesji, wydłużając czas jej trwania. Radni od oświaty stwarzają zazwyczaj wrażenie źle poinformowanych, bez własnego zdania, porażonych decyzyjną impotencją. 

Podczas ostatniej sesji przewodniczący komisji rewizyjnej Andrzej Ilski zaproponował kolegom: weźcie się wreszcie do pracy i omówcie problemy podczas posiedzeń komisji. Teraz marnujecie czas radnych. Czy wezmą to sobie do serca, zobaczymy już w marcu.

Podobne artykuły