Przyznał się do arsenału

DĄBRÓWKA LEŚNA. Mieszkaniec Dąbrówki Leśnej, wobec którego trwało postępowanie w sprawie przechowywania znacznych ilości amunicji do broni palnej, zwrócił się z wnioskiem o samoukaranie. Prokurator rejonowy wziął pod uwagę przyznanie się do czynu oraz zły stan zdrowia podsądnego i przychylił się do jego wniosku. 

Jest to kolejny wyrok skazujący w życiu wspomnianego mieszkańca Dąbrówki, a mając w pamięci kolejne postępowania, które się przeciwko niemu wciąż toczą, można powiedzieć, że nie ostatni.

Podobne artykuły