Trzy wsie dostana pieniądze na odnowę

GMINA OBORNIKI. Członkowie komisji rolnictwa rady miejskiej Obornik nie mieli żadnych wątpliwości popierając program rewitalizacji wsi Wargowo, Bogdanowo i Rożnowo. Wsie wystąpiły o środki pomocowe i je uzyskały. 

W przypadku Wargowa wieś otrzyma 50 tysięcy złotych. W Rożnowie pieniądze zostaną spożytkowane w całości na remont wiejskiego domu kultury oraz zakup pieca. Warto przypomnieć, że wspomniany obiekt jest remontowany i łatany od lat, jednak niewielkie środki sołeckie nie pozwalały nigdy na gruntowny remont, który  zabezpieczy budynek na wiele lat. 

Radną Renatę Małyszek martwi to, dlaczego sołtys Kiszewa również nie wystąpiła o środki na odnowę wsi. Była wszak na specjalnym kursie, a wykonanie planu odnowy to zaledwie parę godzin pracy i to według gotowych wzorców. Wsi Kiszewo owe 50 tysięcy bardzo by się przydało.

Podobne artykuły