Trzy kolejne zadania drogowe

GMINA OBORNIKI. Niemal 385 tysięcy mniej, niż zakładał kosztorys, będzie kosztowała przebudowa ulicy Słonecznej. Burmistrz Bogdan Bukowski ma nadzieję, że kolejne przetargi także pozwolą na istotne oszczędności. Dlatego do planu przebudowy dróg wstawiono trzy kolejne zadania. Jednym z nich ma być przebudowa drogi z Bogdanowa w kierunku Objezierza. 

W planach znalazła się także droga pieszo-rowerowa od Słonaw do Stobnicy. W tym przypadku gmina będzie szukać partnerów dla dofinansowania tej inwestycji. Trzecim zadaniem ma być przygotowanie się do kolejnej schetynówki, prowadzącej po dawnym torowisku od Obornik do Słonaw, o czym piszemy w innym miejscu.

Podobne artykuły