Szansa na kolejne miliony

OBORNIKI. Wolą rady miejskiej gmina Oborniki przystąpiła do „Grupy rybackiej 7 ryb”. Przynależność taka stwarza możliwości pozyskiwania dofinansowań do turystyki, rybactwa, tworzenia infrastruktury nadwodnej i temu podobnych działań. Jeśli zważyć, że Oborniki leżą w dorzeczu dwóch rzek, pożytków z udziału w Grupie nie da się przecenić. 

Projekt uchwały przedstawił Krzysztof Skowroński, a rada przyklasnęła. Jednak nie cała. Członkowie komisji oświaty wyraźnie byli przeciw. Witold Żółć i Artur Michalak nie zrozumieli wszystkiego, więc zaznaczyli swoje obawy. – Może składka będzie zbyt wysoka, może nic nie zyskamy?  Skowroński zapewnił ich, że profity mogą być znaczne i zależeć będą od potrzeb gminy. Może to być program zarybiania, oświata proekologiczna, czy budowa infrastruktury turystycznej, w tym parkingów i chodników. W sukurs mu przyszła burmistrz Rydzewska zapewniając niezdecydowanych: nie weszlibyśmy w stowarzyszenie, w którym nie można zyskać, a mówimy tu o milionach do pozyskania. To przeważyło, bo niemal wszyscy podnieśli rękę za, a wyjątkiem był tylko Lemański, który przysnął i nie głosował. 

Podobne artykuły