Jak dołożyć?

GMINA OBORNIKI. Władze gminy Oborniki zaplanowały na ten rok w budżecie kwotę 15 tysięcy złotych na dofinansowanie przyzagrodowych oczyszczalni. 

Chociaż wydaje się, że kwota ta jest niewielka w stosunku do ilości gospodarstw i wsi, gdzie brak ekonomicznego uzasadnienia budowy kolektora ściekowego, to warto wyjaśnić, że w minionym roku wpłynęły jedynie trzy wnioski na owo dofinansowanie. Gmina w takim przypadku dokłada do budowy oczyszczalni 2500 złotych. 

Same pieniądze to jednak jeszcze nie problem, gorzej jest z ich przekazaniem. Zgodnie z prawem gminy nie mogą finansować podmiotów prywatnych. W tej sytuacji skarbnik zdecydowała się płacić zainteresowanym i jednocześnie zwrócić się do wojewody o wykładnię przepisu.

Podobne artykuły