Gmina na oświatę

OBORNIKI. Dzieląc tegoroczne środki na oświatę, gmina Oborniki przekaże 558 tys. złotych powiatowi na prowadzone przez niego gimnazjum, 200 tysięcy dostanie zaś nowe prywatne przedszkole. Gmina jest zobowiązana pokryć 75% kosztów utrzymania w nim każdego dziecka. 16 300 złotych przekaże za korzystanie z sali sportowej oraz 7000 da Zespołowi Szkół w Miłowodach.

Podobne artykuły