Nagrody wędkarskie

OBORNIKI. Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 32 odbyło walne zgromadzenie, podsumowując działalność za rok 2009. Odznakami za zasługi w rozwój wędkarstwa wielkopolskiego nagrodzono urząd miejski i Janusza Geislera. Odznakę wzorowego młodego wędkarza otrzymał Adrian Dąbrowski. Złotą odznaką wędkarską z wieńcami odznaczono Stanisława Zmyślińskiego, a złotą odznaką wędkarską Eugeniusza Murka. Wręczono także puchary i nagrody w kategoriach "najlepszy wędkarz roku". W kategorii juniorów nagrodzono Katarzynę Nowicką, Jakuba Tomczaka i Radosława Zielińskiego. W kategorii seniorów nagrody wręczono Szymonowi Kempińskiemu, Tomaszowi Styszyńskiemu i Marcinowi Cichorkowi. Nagrodą za największą rybę, złowioną na zawodach organizowanych przez koło, uhonorowano Zbigniewa Dąbrowskiego – za szczupaka, którego waga wyniosła 1.345g.

Głównym tematem dyskusji była sprawa połowu ryb w porcie na Warcie w Obornikach. Nie wprowadzono tam zakazu wędkowania. 6 lutego na wyrobiskach pożwirowych wędkarze odgarnęli śnieg i wykuli przeręble celem zapobieżenia powstania przyduchy podlodowej ryb.

24 stycznia na jez. Nienawiszcz odbyły się zawody podlodowe. Puchar i nagrodę za pierwsze miejsce zdobył Szymon Kempiński. Wędkowano w temperaturze -20 stopni, przy grubym lodzie. Wyniki: Szymon Kempiński 724g,  Sergiusz Śmielewski 684g,  Marcin Cichorek 414g, Antoni Tarka 282g,  Zbigniew Dąbrowski 278g. 

Podobne artykuły