Bal sołtysów

DĄBRÓWKA LEŚNA. Mało jest tak zintegrowanych grup, jak sołtysi Ziemi Obornickiej. Chociaż jest ich wielu a odległości pomiędzy skrajnym wioskami znaczne, to dzięki Stowarzyszeniu Sołtysów Gminy Oborniki doskonale się znają, współpracują ze sobą i co jakiś czas bawią się we wspólnym gronie. Spotkaniom sprzyjają pikniki sołtysów, coroczne wycieczki oraz bale karnawałowe. 

Tak było i w tym roku. Na bal sołtysów zaprosiła koleżanki i kolegów do pięknie przystrojonej świetlicy Lucyna Rakowska sołtys Dąbrówki Leśnej. Tam zebranych powitali prezesi Stowarzyszenia – Irena Madziarek wraz z Dariuszem Mysiakiem. 

Podziękowali za współpracę obecnym na sali władzom gminy oraz urzędniczkom, na co dzień z sołtysami współpracującymi. Zaraz potem zagrała muzyka i ruszono do tańca. Pracowitość sołtysek, sołtysów i członków rad sołeckich przełożyła się na zabawę i nikt się w tańcu nie oszczędzał. W przerwach dyskutowano o kłopotach zimowych oraz planach sołeckich na rok bieżący.

Podobne artykuły