Jubileusz rogozińskich emerytów

ROGOŹNO. W sobotę w sali RCK w Rogoźnie odbyła się uroczystość z okazji 35-lecia powstania Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rogoźnie.  Przybyli między innymi burmistrz Bogusław Janus, przewodniczący Roman Szuberski, starosta Gustaw Wańkowicz, dyrektor RCK Marek Galczewski, dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski, pełnomocnik Longina Pijanowska, dyrektorzy szkół i przedszkoli Renata Tomaszewska, Maria Cisowska, Danuta Czechowska, Iwona Gruszka, Anna Matoga, Małgorzata Bartkowiak,  szefowie organizacji zrzeszających emerytów Czesława Sołtysiak i Henryk Wesołowski. 

Organizatorami spotkania byli Marian Sokołowski i Zdzisław Hinz. Obydwaj panowie byli wieloletnimi dyrektorami szkół. Hinz przez 12 lat prowadził szkolę podstawową nr 3 w Rogoźnie, a Sokołowski przez 35 lat zarządzał szkoła podstawową w Budziszewku. Z okazji uroczystości zostały przygotowane przez Ewę Mroczyk prace na temat działalności sekcji przez 35 lat działania.

Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego na podium wstąpiła kapituła tytułu "Zasłużonych dla Ziemi Rogozińskiej" w składzie Janus, Tomaszewska i Szuberski. Dokonali oni aktu nadania tytułu zasłużonym nauczycielkom Annie Ewertowskiej (wieloletniej dyrektorce Szkoły Podstawowej nr 1) i Marii Szober. Obie, po podpisaniu się w księdze zasłużonych, zostały nagrodzone gromkimi oklaskami. Za zaszczytne wyróżnienie podziękowała w imieniu obu nagrodzonych Anna Ewertowska.

Historię związku przypomniała Ewa Mroczyk. Wyróżnienia i gratulacje tego wieczoru dostali najbardziej zasłużeni członkowie sekcji: Władysława Sokołowska, Marian Sokołowski, Władysława Lewandowska, Maria Szober, Stefania Klawek, Anna Ewertowska, Jadwiga Pleśniarska, Urszula Wierbińska, Ewa Mroczyk oraz Zdzisław Hinz. Wagę uroczystości podkreślali goście w  przemówieniach, jednak najbardziej dobitnie wyraził ją burmistrz słowami: wasza organizacja skupia zasłużonych pedagogów, którzy całe swoje zawodowe życie poświęcili wychowywaniu i przekazywaniu wiedzy. Wy byliście dla nas wzorem i przykładem, jak żyć i postępować w dorosłym życiu. Całość zakończył koncert chóru ,,Echo’, którego prezes Józefa Zarębskiego jest również emerytowanym pedagogiem oraz poczęstunek w stołówce Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego. 

Podobne artykuły