Akcja Kaczka

OBORNIKI. Straż miejska prowadzi akcję pod kryptonimem ,,Kaczka’. Ma ona na celu dokarmianie i pomoc ptakom, które w okresie zimy przymarzają na akwenach i nie są w stanie same zapewnić sobie pożywienia. Wielu mieszkańców już stara się pomagać, spacerując ze swoimi pociechami nad Wełną i dokarmiając zwierzęta. Straż ma zamiar pomóc na większą skalę, szukając sponsorów, którzy zabezpieczą żywność dla pierzastej społeczności w Obornikach.

Podobne artykuły