Toast noworoczny w szerokim gronie celebrytów

OBJEZIERZE. Tradycją stało się witanie Nowego Roku toastem w gronie najlepszych przedsiębiorców i samorządowców, stanowiących koło zamachowe rozwoju gminy Oborniki.

W salach pałacu Turnów w Objezierzu spotkali się w miniony piątek spotkali się parlamentarzyści Stanisław Kalemba i Stanisław Stec, wicewojewoda Przemysław Pacia Nowy, radni Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Kado i Tomasz Szrama, dyrektor departamentu Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Bobrowski wraz z Henrykiem Szczefanowiczem, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Krzysztof Mączkowski, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych Maciej Kozik, księża dekanatu obornickiego na czele z księdzem kanonikiem Józefem Kamzolem, a ponadto samorządowcy ościennych gmin i powiatów oraz wielu, wielu innych szacownych gości. Powiat reprezentował Andrzej Okpisz. Przybyli też przedsiębiorcy, wśród nich zdobywcy „Gazel postępu”, czy innych wyróżnień za innowacyjne metody zarządzania oraz rozwój swych firm. 

Wszystkich powitała Anna Rydzewska, a po powitaniu wskazała na Bogusławę Burmańską, najnowszą laureatkę wyróżnioną przez Puls Biznesu za dotychczasowe dokonania przedsiębiorstwa RAJBUD.  Dziś, jak co roku  spotykamy się w gronie osób mających duży wpływ na losy naszej małej ojczyzny. Jesteśmy tu również po to, ażeby wspierając się, a także wzmacniając w sobie wiarę i nadzieję w lepsze jutro zastanowić się nad wyzwaniami 2010 roku – powiedziała na wstępie burmistrz Obornik. Wszak od dawna wiadomo, że wspólnie łatwiej żyć, pracować oraz zmieniać na lepsze nasze otoczenie, a obecność tak zacnych przedstawicieli wielu środowisk oznacza, że w naszej gminie nie brakuje osób pragnących poświęcić się pracy dla wspólnego dobra. Jestem przekonana, że nasze zaangażowanie oraz wymiana doświadczeń będą owocne i pozwolą skutecznie realizować w nowym roku nadzieje i oczekiwania mieszkańców naszej gminy. 

Nie tracąc czasu Rydzewska przeszła do krótkiego podsumowania, którego kwintesencją mogło być zdanie: zaryzykuje stwierdzenie, iż był to rok największych sukcesów, jakie Gminie udało się osiągnąć. Mam tu na myśli pozyskanie rekordowej ilości, bo ok. 57 mln złotych środków zewnętrznych, dzięki którym inwestujemy pomimo ogólnego kryzysu. Jesteśmy pod tym względem absolutnymi liderami w województwie wielkopolskim. 

Faktycznie, największa w historii Obornik dotacja 47,3 mln złotych, pozyskana z Funduszu Spójności na realizację prawidłowego systemu odbioru ścieków, kolejne 3,2 miliony złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji w miejscowościach Ocieszyn, Świerkówki, Rożnowo-Marszewiec; prawie 1,5 mln zł z Ministerstwa Infrastruktury, z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na jedną z większych inwestycji – budowę drogi w ciągu ulicy Towarowej, łączącą Oborniki ze wsią Rożnowo, czy też kolejne 3 mln złotych z tego samego programu na projekt pod nazwą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Armii Poznań i remont mostu nad Wartą – są wyróżnikami potężnych inwestycji, które pchną Oborniki na czoło Wielkopolski. 

Burmistrz, mówiąc o dokonaniach, nie omieszkała wspomnieć także o planach na rok bieżący, a będzie to kolejny rok rekordowych inwestycji.  Do wybudowanych w minionym roku 14 km dróg, dojdzie kolejne 25 odcinków dróg i ulic. Do nowo powstałych obiektów sportowych dołączą kolejne, w tym typu „Orlik”. Będzie realizowana kanalizacja i kolejne remonty obiektów. Na koniec rzekła: dzisiejszy wieczór to doskonała okazja do złożenia podziękowań. Niezmiernie dziękuję wszystkim zgromadzonym tu przedstawicielom firm, spółdzielni, banków i organizacji, a także księżom za wszelkie działania dla dobra naszej gminy oraz jej mieszkańców, za pracę, ofiarność i gotowość niesienia pomocy. W szczególny sposób pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom, działaczom społecznym, kulturalnym i sportowym, a także organizacjom pozarządowym za pomysły, zaangażowanie i pracę, a dzięki odniesionym sukcesom, za wyjątkową promocję naszej gminy.

Także tradycja stało się wyróżnienie przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji, których działalność w roku minionym w szczególny sposób została doceniona. – Wprowadzacie państwo nowe technologie, Wasze firmy zmieniają swe oblicze, powiększają się i rozszerzają działalność. W swoim nieustającym wysiłku doskonalenia metod zarządzania, dążycie Państwo do tego, by pracować lepiej, mądrzej i wydajniej. Pogratulowała specjalnego wyróżnienia w II edycji ogólnopolskiego konkursu Eko Dezajn – firmie Cleoni z Rożnowa państwa Lidii Mrugalskiej i Arkadiusza Marciniaka. Właścicielom Cukierni Ewmark, Ewie i Ryszardowi Nawrockim, którzy za wypiekany świętomarciński rogal otrzymali Świadectwo Jakości i dołączyli do prestiżowego grona Produktów Regionalnych Unii Europejskiej, posiadających Chronione Oznaczenie Geograficzne. Pogratulowała także firmie Destylacje Polskie – które reprezentował prezes Andrzej Ułanowski, zdobycia nagrody „Orzeł Agrobiznesu” oraz Mieczysławowi Krysiowi 35-lecia działalności na rynku i wyróżnienie go Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego.

Do gratulacji dołączyli się posłowie i wojewoda. Ten ostatni przyznał, że Oborniki należą do najlepszych w Wielkopolsce, a pewnie i w Polsce. Duże wrażenie zrobiły słowa Marka Daniela: dzisiejszego wieczoru słowo sukces było wymieniane szereg razy. Taki sukces ma wielu ojców. Jest to jednak nasz, państwa sukces.  Nie byłoby jednak tego sukcesu, gdyby nie ci, którzy przewodzą tej gminie. W Biblii wyczytałem „uderzcie pasterza a owce się rozbiegną”. Nie pozwólcie na to, aby owce się rozpierzchły. Ksiądz dziekan udzielił dyspensy zobowiązując zebranych do – zastąpienia postu dobrym uczynkiem,  proporcjonalnym do stanowiska. 

To zakończyło część oficjalną. Spotkanie ozdobili swym śpiewem Agnieszka Wawrzyniak i Bartosz Kuczyk. Rodzeństwo doskonałych tancerzy zaprezentowało walca i ogniste tango, a potem goście rozeszli się do stołów udekorowanych pawimi piórami i pysznymi smakołykami kuchni restauracji Culinaria oraz do stolików przy których dyskutowano i rozprawiano do późnych godzin nocnych. 

Relację ze spotkanie będzie można obejrzeć w mniejszych fragmentach na www.oborniki.com.pl.

Podobne artykuły