Styl pracy obornickiego starosty

POWIAT OBORNICKI. – Informuję, że nie wykonaliśmy zadania nałożonego na starostwo, a dotyczące badania ksiąg wieczystych. Minął termin i trzeba będzie komuś zlecić i to powoli wykonywać – oświadczył podczas ostatniej w minionym roku sesji rady powiatu starosta obornicki Gustaw Wańkowicz. 

To zdanie wprost doskonale obrazuje cały styl pracy starosty i obecnego zarządu powiatu.

Podobne artykuły