Obornicka policja trzecia w Wielkopolsce

POWIAT OBORNICKI. Jeszcze niedawno ogólna ocena policji z powiatu obornickiego umieściła ją na odległym miejscu wielkopolskiej listy. Kilka większych i sporo mniejszych zmian oraz ogrom ciężkiej pracy dały rezultaty umiejscawiając obornicką policję na trzecim miejscu. – Nie walczyliśmy o żadne miejsce, ale o lepsze wyniki naszej pracy i walki tej jeszcze nie skoczyliśmy – zapewnił nas komendant Wojciech Spychała. 

Są cyfry, na które policjanci wpływu nie mieli, a które smucą. To znów 11 ofiar śmiertelnych na drogach powiatu. Jeszcze w październiku wydawać się mogło, że ten rok będzie pod tym względem lepszy od poprzedniego, jednak tak się nie stało. 

Policjanci prowadzili w minionym roku 1031 dochodzeń dotyczących 1335 stwierdzonych przestępstw. 685 dotyczyło Obornik i Ryczywołu, a 351 Rogoźna. Rok wcześniej było ich odpowiednio 929 i 426, widać więc wyraźny spadek. 

W Obornikach bez wątpienia pomocny okazał się monitoring, także coraz lepsza współpraca ze społeczeństwem, którego rosnącej aktywności nie da się, według komendanta, przecenić. Warto też wspomnieć o doskonałej współpracy policji z samorządami. 

Decyzją władz gmin i radnych policja uzyskała nowe samochody i nieco drobnego sprzętu. Gmina Oborniki zafundowała dodatkowo stróżom prawa 1000 litrów benzyny, aby nie musieli liczyć się z ograniczeniami. 

Wśród popełnionych 850 czynów kryminalnych 151 dotyczyło dziedziny gospodarki, 55 skierowanych było przeciwko życiu i zdrowiu a 539 przeciwko mieniu. 

Liczbą szczególnie trwożącą jest 196 przypadków pobicia i niemal wszystkie wydarzyły się na terenie szkół. – Cieszy nas współpraca ze szkołami, gdzie takich zdarzeń jest najwięcej, bo to dowodzi otwartości na problem. Martwią zaś szkoły, których dyrekcja stara się zamieść problem pod dywan a problem jest tam nadal i na dodatek rośnie. Tych ostatnich jest już na szczęście coraz mniej – wyjaśnił naczelnik wydziału prewencji i ruchu drogowego Arkadiusz Bukowski.

W innych dziedzinach policja odnotowała wzrost liczby włamań,  ale i jednocześnie wzrost ich wykrywalności o równe 20%. Z odnotowanych 19 rozbojów, aż 85% zostało wykryte, a ich sprawcy ujawnieni. Ogromna w tym zasługa sekcji kryminalnej Jacka Kasztelana, o którego sukcesach mamy okazję co jakiś czas pisać, bo są szczególnie spektakularne. 

W 2009 roku zgłoszono 68 uszkodzeń mienia, a wykrywalność tych czynów wzrosła o kolejne 10%. Warto też wspomnieć o zdarzeniach drogowych od których zaczęliśmy ten przegląd roku minionego. Było ich 262, czyli tylko o 11 mniej niż rok wcześniej. 

Ujawniono i zatrzymano aż 234 pijanych kierowców – o 8 mniej niż w roku 2008.  Cyfry te mówią, że nawet wysokie kary nie wpływają istotnie na ten problem. 

Prawie podwoiła się liczba ujawnionych przypadków posiadania lub obrotu narkotykami. – Nie znaczy to, aby ilość tych przestępstw wzrosła, ale raczej, że zdecydowanie wzrosła liczba ich ujawnień – tłumaczył zastępca komendanta policji  Wiesław Ptaszyński. 

Policja obornicka działa teraz razem z jednostkami z Poznania, co zdecydowanie zwiększa efekty. O kilku spektakularnych akcjach mieliśmy także okazję pisać na naszych łamach. Wiele spraw jest w toku, a policjanci na razie działają operacyjnie by zatrzymać najważniejszych przestępców z grupy obrotu narkotykami. 

Pisząc o działaniu stróżów prawa nie można pominąć działań prewencyjnych. Wydział Arkadiusza Bukowskiego interweniował wobec 8588 wykroczeń, z czego połowa dotyczy ruchu drogowego. Rok wcześniej było to 6018 wykroczeń, a w roku 2008 4845 wykroczeń. Na pytanie, czemu liczba ich rośnie, podkomisarz odpowiedział, że rośnie jedynie efektywność działania policjantów. 

Według wyliczeń komputera zgłoszeniowego, na interwencje w mieście policjanci docierali w zdecydowanej ilości przypadków w czasie poniżej 10 minut, a we wsiach poniżej 20. W 475 przypadkach sprawy trafiły szybko do sądów, a stający tam bardzo często prosili o samoukaranie. Z całej liczby zdarzeń aż 590 dotyczyło picia alkoholu w miejscach publicznych. Ujawniono też 67 przypadków niszczenia mienia. 

Zatrzymano 297 osób, 143 osoby trafiły do aresztu, a do tego 48 na polecenie sądu. 115 nietrzeźwych odwieziono do izby wytrzeźwień, gdzie wizyta kosztuje 250 złotych. Aż 35,7% sprawców było nieletnimi poniżej 17 roku życia. Ich najczęstsze przewiny to włamania czy uszkodzenia mienia. policjanci zatrzymali w minionym roku 62 nieletnich pijanych a 22 nieletnich ogółem weszło w konflikt z prawem. 

Na koniec warto ostrzec, że podwoiła się ilość wystawionych mandatów, a zdecydowanie zmniejszyła się ilość pouczeń. Wynika z tego, że czas pobłażania się skończył.

Policjanci powiatu obornickiego działają nie tylko na drogach i ulicach miast. Wspomagają też akcje straży leśnej i rybackiej. Śledząc dokonania minionego roku nie należy się dziwić, że ogólne cyfry ich wszystkich działań uplasowały obornicką policję na doskonałym trzecim miejscu. Chociaż według słów komendanta, nie o statystykę im chodzi, lecz o praworządność, to nie można nie zauważyć, że obie te rzeczy wzajem się zazębiają.   

Podobne artykuły