Życzenia ryczywolan

RYCZYWÓŁ. Obok życzeń, które składano sobie masowo w starym roku, podczas zebrań wiejskich w gminie Ryczywół życzono sobie czegoś więcej. Wnioski mieszkańców dotyczące różnych aspektów codziennego życia, zostały spisane, a samorząd teraz będzie sobie łamał głowę, jak je spełnić. 

Należy np. zakupić pojemniki na szkło i plastiki dla mieszkańców Trzech Gór oraz postawić tablicę ogłoszeń sołectwa w Gorzewie, Trzech Górach i na Os. Parkowym w Ryczywole. Ponadto mieszkańcy życzyliby sobie uporządkowania dróg gminnych, czyli wycięcia zbędnych drzew i krzewów w Dąbrówce Ludomskiej, na trasie Zawady-Ninino, Ludomy-Lipa, w Tłukawach oraz w Łaszczewcu przy transformatorze. Linia oświetlenia ulicznego powinna być, zdaniem obecnych na zebraniach wiejskich, wybudowana w Ryczywole na ul. Słowackiego, w Skrzetuszu w kierunku na bazę SKR, w Zawadach, na trasie Lipa-Ludomki oraz w Lipie w kierunku państwa Orzeł i Andrzejczyk, a lampy oświetlenia ulicznego zamontowane w Zawadach przy posesjach pana Grzecha i Wesołowskiego. Konieczne jest również zakupienie szlaki na remont dróg gruntowych we wsiach Radom, Piotrowo, Ninino, Lipa i Łopiszewo. 

W tym roku wójt wraz z radnymi będzie musiał również ugryźć problem budowy drogi Gorzewko-Gorzewo oraz linii wodociągowej na trasie Lipa-Lipa Bagna oraz do budynku pana Sobkowiaka w Tłukawach. Wśród wniosków z zebrań wiejskich znalazły się również odprowadzenie wody deszczowej z drogi w Nininie, zakup wiat przystankowych dla dzieci dojeżdżających do szkół z Tłukaw Kolonia Wschodnia i Zachodnia oraz w Lipie na przystanku przy drodze do Obornik. Mieszkańcy Lipy w tym roku chcieliby odtworzyć granice świetlicy wiejskiej i boiska sportowego w Lipie, a następnie odgrodzić boisko, by samochody osobowe nie wjeżdżały na jego teren. Marzy się im plac zabaw dla dzieci oraz szatnia z biurem i prysznicami dla Lipskiego Klubu Sportowego. W Ludomach z kolei mieszkańcy chcą, by zlikwidowano zbiornik przeciwpożarowy oraz usunięto pozostałe po ścince drzew pnie, zalęgające na drodze do cmentarza. Ponadto mieszkańcy Ludom życzyliby sobie, by pozwolenia na wycinkę drzew z parku w Ludomach wydawać tylko mieszkańcom sołectw Ludomy. 

W Tłukawach w tym roku trzeba zająć się sprzedażą budynku po zlewni mleka oraz zobowiązać właściciela działek budowlanych do utrzymania stałego porządku. W Skrzetuszu należałoby zamontować pompę CO w remizie OSP , zaś w Ryczywole obniżyć studzienkę kanalizacji deszczowej na drodze do oczyszczalni ścieków.  Mieszkańcy chcą też, by w gminie organizować zbiórkę wszystkich rodzajów odpadów, powiadamiając zainteresowanych mieszkańców. 

Podobne artykuły