Rzemieślnicy w nowym roku

OBORNIKI. W czwartek 7 stycznia odbyło się uroczyste posiedzenie zarządu Cechu Rzemiosł Różnych. Stało się bowiem już tradycją, że na początku roku starszy cechu Mieczysław Kryś zwołuje takie zabranie, na które zaprasza osoby szczególnie blisko współpracujące z Cechem. 

Do grona zaproszonych gości dołączył przybyły z Poznania wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Stanisław Marczak. Były też władze powiatu, a podziękowania za dobrą współpracę usłyszał dyrektor PUP Leszek Juraszek. Nie zabrakło przedstawicielek zespołu szkół, w którym młodzi rzemieślnicy pobierają naukę ogólną oraz władz gminy Oborniki, wypłacającej każdemu z rzemieślników do 8000 złotych za okres szkolenie każdego ucznia. 

– Obornicki Cech skupia 115 członków prowadzących 83 zakłady rzemieślnicze szkolących 275 uczniów w różnych zawodach – przypomniał Mieczysław Kryś. Warto dodać, że obornickie rzemiosło według danych na koniec sierpnia 2009, dało 1850 miejsc pracy. 

Anna Rydzewska złożyła rzemieślnikom życzenia i zapewniła ich, że  cieszy ją doskonała współpraca a ona życzy sobie tylko, by było tak dalej. Przypomniała też o nowej inicjatywie gminy dotyczącej spotkań młodych przedsiębiorców wśród których większość, to właśnie rzemieślnicy. Życzyła wszystkim dostatku zleceń i namawiała by sięgać po nie do samej gminy, która wszak bardzo dużo inwestuje. 

Potem głos zabrał Stanisław Marczak a korzystając z okazji uroczyście odznaczył Mieczysława Krysia najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym – złotym medalem im. Jana Kilińskiego. Zakład ogólnobudowlany pana Mieczysław obchodzi w tym roku 35-lecie swego istnienia. Po dekoracji przypomniał władzom, że jest to rok wyborczy i życzył im sukcesów. Spotkanie było też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy bliskie rzemiosłu. Wzajemna serdeczność wobec siebie i twórcze myślenie społem jest bodaj jego największą siłą.

Podobne artykuły