Poświąteczna pomoc

POŁAJEWO. W niedzielę dla Orkiestry chętnie zbierano w Połajewie. W pomoc dzieciom z chorobami onkologicznymi włączyło się dziesięcioro uczniów z miejscowego gimnazjum: Krystian Pawlęty, Joanna Wylegała, Malwina Walkowiak, Kamil Sell, Jolanta Jarosz, Michał Kiliszewski, Karolina Kulka, Oskar Grodzki, Justyna Płociniczak i Ada Pomaraniec. 

Młodzież, mimo fatalnych warunków atmosferycznych, dzielnie kwestowała od wczesnych godzin rannych, oczekując na wiernych wychodzących z kościoła. W ciągu dnia zbierano również pod sklepami i na hali sportowej, gdzie akurat odbywały się mecze. Mimo zaleceń organizatorów zbiórki, pukano do drzwi domów, ale przeważnie osób znajomych lub rodziny, a tych jak wiadomo w małych miejscowościach jest znacznie więcej niż w dużych aglomeracjach. 

Ludzie ofiarujący dowolne datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy byli dla wolontariuszy bardzo serdeczni, podziwiali zapał i zaangażowanie młodych. Opiekę nad grupą objął w tym dniu Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie, który od trzech lat organizuje zbiórki w ramach WOŚP we współpracy ze sztabem MCK Czarnków. W tym roku pobito kolejny rekord i z samych zbiórek bez imprezy towarzyszącej zebrano 2635 złotych, 5 groszy i 3 euro.  

Podobne artykuły