Dwie dodatkowe kamery w mieście

OBORNIKI. Kolejne kamery wzmocnią system miejskiego monitoringu. Jedna z nich zostanie zamontowana na ulicy Piłsudskiego, w okolicach Kowanowskiej, obejmując swym zasięgiem rejon urzędu miejskiego. Druga znajdzie się na Kopernika, obserwując okolice budynku starostwa. 

– Więcej kamer w obecnym systemie nie można już montować, bo potrzebne byłoby kolejne stanowisko i kolejny pracownik – stwierdził wiceburmistrz Bogdan Bukowski. – Więcej monitorów już nie pomieścimy w przyciasnej komendzie – dodał komendant  Wojciech Spychała. Kolejnym rejonem, w którym wskazany byłby monitoring, jest obszar Osiedla Leśnego, jednak na tym terenie pole do popisu ma Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Podobne artykuły