Ryczywolskie inwestycje

RYCZYWÓŁ. W uchwale dotyczącej przyjęcia budżetu gminy Ryczywół na 2010 rok radni zaplanowali m.in. na jakie inwestycje zostaną przekazane gminne pieniądze. Do priorytetowych zadań samorządu gminy będą w tym roku należeć: rozbudowa oczyszczalni ścieków, remont świetlic wiejskich w Piotrowie, Tłukawach i Lipie – tutaj gmina będzie korzystała z pomocy finansowej programu Unii Europejskiej. Zaplanowano także częściowy remont dachu przedszkola w Ludomach, jak również wymianę dachu na jednym z budynków komunalnych gminy. 

Najprawdopodobniej będzie też realizowana przebudowa placu 1 Maja w Ryczywole, czyli ryczywolskiego rynku. Na placu są już wymienione chodniki i położony bruk na przystanku. W roku 2010 nastąpi część dalsza prac, czyli położenie nawierzchni asfaltowej i dokończenie chodników po stronie poczekalni autobusów i sklepu pana Rachmy. 

Kolejne inwestycje, które zdaniem radnych powinny być w nowym roku zrealizowane, to dalsza część prac na osiedlu Przyjaźni, czyli budowa przynajmniej jednej drogi oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gorzewie albo Łopiszewie. Mowa o kilometrze drogi z wykorzystaniem środków funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego. O tym, w której z miejscowości realizowana będzie ta ostatnia inwestycja, okaże się po spotkaniu z rolnikami i dyskusjach radnych. A ci mają czas do końca stycznia. To, czy na osiedlu zostanie wyremontowana droga, też nie jest jeszcze pewne, albowiem na os. Przyjaźni w minionym roku utwardzono wiele dróg, chodników i parkingów o znaczeniu priorytetowym dla dojazdu dzieci do przedszkola i szkół.

Podobne artykuły