Zawody wędkarskie

OBORNIKI. Zarząd Koła nr 32 PZW na zbiorniku Radzyny zorganizował zawody wędkarskie o puchar lata dla seniorów. Wyniki połowu ryb były słabe, mimo dobrej pogody. Zwyciężył Marcin Cichorek, przed Piotrem Astem, Tomaszem Styszyńskim, Czesławem Śmielewskim, Szymonem Kempińskim i Danielem Zydorczakiem. 

Następną imprezą były zawody wędkarskie o puchar prezesa na rzece Warcie w Brączewie. Zwyciężył także Marcin Cichorek, uhonorowano go dodatkową nagrodą za złowionego klenia. Następne miejsca zajęli Szymon Kempiński i Sergiusz Śmielewski. Największą rybę złowił Karol Koszalik – leszcza o wadze 1.270g. Kleń wyholowany z rzeki Warty Marcina Cichorka ważył 757g. Zakończenie impezy odbyło się w leśniczówce Daniele. 

Na stawach w Każmierzu o puchar lata walczyli juniorzy. Zwyciężyła Katarzyna Nowicka przed Sandrą Śmielewską, Radosławem Zielińskim, Patrykiem Frydryszakiem, Mateuszem Nogalskim i Jakubem Tomaszem. Radosław Zielinski złowił największą rybę, karasia o wadze 91g.

Podobne artykuły